Iranian art portal About Greetings ???? ?????
ساختمانی به عنوان یک اثر هنری تعامل گرا ساختمانی به عنوان یک اثر هنری تعامل گرا
1384/7/24
Lars Spuybroek آرشیتکت هلندی که آثار نامتعارفی در شهر های پاریس و روتردام دارد ساختمانی در یکی از شهرهای کوچک هلند با عنوان D-Tower طراحی نموده که ساکنان آن قادر به تعویض رنگ سازه به دلخواه هستند.


Home      Exprimental      News      About       فارسی
© 1998-2016 Persiadesign Inc.