Iranian art portal About Greetings ???? ?????
نمایشگاهی از آثار هنرمندان مکتب "دادا" نمایشگاهی از آثار هنرمندان مکتب "دادا"
1384/7/23
مرکز پمپیدو در پاریس مهمان هزاران اثر از برجستگان سبک دادا در فاصله سالهای 1916 تا 1924 است.
یکی از شناخته شده ترین آثار این مجموعه "Fountain" اثر مارسل دمشامپ در این نمایشگاه به چشم می خورد.


Home      Exprimental      News      About       فارسی
© 1998-2016 Persiadesign Inc.